بابای مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در دوران تحصیل برای كمك به بابای پیر مدرسه كه كمر و پاهایش درد می کرد نیمه های شب، قبل از اذان صبح، به مدرسه می رفت و كلاس ها و حیاط را تمیز می کرد و به خانه بر می گشت. مدتها بعد بابای مدرسه و همسرش در تردید می مانند كه چه کسی مدرسه را تمیز می کند! نکند جن ها به كمك آنها می آیند! و در نیمه شبی « عباس» را می بینند كه جارو در دست مشغول تمیز كردن حیاط است! و عباس می خواهد که رازشان را هیچ کس نفهمد ...

"شهید عباس بابایی"

نمایش دیدگاه از

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد       طراحی شده توسط: ابتلی

جستجو