شام آیت الله در کنار عروس و داماد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از شاگردان علامه بحرالعلوم درباره رسیدگی و کمک کردن ایشان به فقرا و نیازمندان نقل می کند:

سید بحرالعلوم هر شب در کوچه های نجف می گشت و برای فقرا نان و انواع خوردنی ها را می برد. یادم نمی رود، شبی در خانه ایشان غذا آماده کرده بودند، ولی ایشان فرمودند: من خودم میل به غذا ندارم، ولی ظرف غذایی آماده کنید. ایشان ظرف غذا را برداشت و در کوچه های نجف به راه افتاد. درِ منزلی را کوبید مرد جوانی در را باز کرد علامه به داخل خانه که تازه عروس و دامادی در آن زندگی می کردند رفت! زوج جوان گرسنه بودند و غذایی برای خوردن نداشتند. ایشان غذا را به آنها رسانید و خود نیز در کنار آنها نشست و شام را میل کرد.

"خاطره ای از زندگی سید بحر العلوم"

نمایش دیدگاه از

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد       طراحی شده توسط: ابتلی

جستجو