همسایه غیر مذهبی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سالی در اصفهان، بارندگى زیاد شد و خانه هاى زیادى را خراب شد و یا در شُرُف خراب شدن بود. حاج آقا رحیـم ارباب همسایه اى داشتند که خیلی مذهبـى نبود و چند بچـه داشت؛ آقا به همسرشان فرموده بود: بروید در خانه همسـایه و ببینید در چه وضعى هستند؟ همسـرشان رفته بود و دیده بود که زن و بچه همسایه گریه مى کنند و اتاق آنها نزدیک است خراب شود. موضوع را براى آقا نقل می کند؛ آیه الله ارباب فوراً آنها را به منزل خود می آورند. نکته جالب توجه این است که آقا، یک اتاق و یک پس اتاق بیشتر نداشتند و فرموده بودند: شما در اتاق زندگى کنید، من و همسرم در همان پس اتاق. پس از قـطع بارندگى و تعمیر خانه، همسایه قصد رفتن به منـزل خود را می کند؛ در آن حال، آقا فرموده بودند: من باید ببینم اتاق، قابل زندگى هست یا نه و بعداز آن برویـد! پس از تحقیق، دیده بودند که منزل او قابل سکونـت است؛ سپس فرموده بودند: حالا مختارید، مى خواهید بمـانید یا بروید، اختیار با شماست.

"خاطره ای از زندگی آیت حق حاج آقا رحیم ارباب"

نمایش دیدگاه از

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد       طراحی شده توسط: ابتلی

جستجو